fbpx

info Vi uppdaterar vår webbplats med fler bra funktioner för dig som medlem. Detta kan innebära störningar i inloggningen till Min sida. Vi ber om ditt tålamod!
Har du uppgifter som måste uppdateras och inte kan logga in är du välkommen att skicka en e-post med ditt ärende.

info 20-21 november är Läkarförbundets kansli stängt på grund av Fullmäktigemöte. Välkommen åter den 22 november.

Fokuspunkter under 2018

 • … avtal och lönerörelse – tarifflöner. Underläkarens rätt att förhandla om lön vid nyanställning/byte av tjänst.
 • … villkor vid randtjänstgöring – förbättrat avtal med Västerbotten.
 • … information/kommunikation. Förmedla till medlemmarna vad facket gör och inhämta åsikter. Vad ska facket göra? Engagera och rekrytera.
 • … AT-frågor. Delta vid AT-intervjuer samt diskutera med AT-ledningen i Region Norrbotten om den lokala AT-tjänstgöringen.
 • … dela ut SYLF Norrbottenss handledarpris 2018.

SYLF Norrbotten

Långsiktiga mål

 • … verka för att det ska vara en hög anslutningsgrad till SYLF bland underläkarna i länet. De utlandsrekryterade underläkarna ska särskilt beaktas.
 • … arbeta för att få presentera vår verksamhet och ge facklig information till nytillsatta AT-läkare.
 • … verka för att ha representation från samtliga sjukhus i länet samt från primärvården i styrelsen.
 • … ha ett nära samarbete med NLF.
 • … skapa ett fungerande samarbete mellan SYLFs lokalavdelningar i norra regionen.

Utbildning & Rekrytering

Långsiktiga mål:

 • … verka för en öppen rekryteringsprocess och ta del av arbetsansökningarna och sitta med vid anställningsintervjuerna vid AT-tillsättningarna.
 • … verka för att minska tiden mellan läkarexamen och specialistläkarexamen för länets läkare. Ex genom ökat antal AT-platser och en förbättrad ST-rekrytering.
 • … verka för öppna rekryteringsprocesser vid tillsättning av ST-tjänster.
 • … bevaka att samtliga ST-läkare i länet skall ha ett påskrivet ST-kontrakt och utbildningsplan inom 6 månader efter påbörjad ST-tjänst.
 •  … arbeta för förbättrade villkor vid sidoutbildning.
 •  … arbeta för att Region Norrbottens riktlinjer om ekonomisk ersättning vid sidoutbildning och kurser följs.

Handledning

Långsiktiga mål:

 • … utse SYLFs handledarpris årligen och dela ut detta handledarpris vid lämpligt tillfälle. Vidare ska denna person nomineras till SLF:s nationella handledarpris.

AT-frågor

Långsiktiga mål

 • … verka för att det ska finnas ett tydligt, namngivet arbetsgivaransvar för AT-läkare.
 • … verka för att det finns en fungerande organisation i landstinget för samverkan kring AT-frågor.

Löner och arbetsvillkor

Långsiktiga mål

 • … verka för att alla underläkare inom region Norrbotten ska få förhandla om lön och andra arbetsvillkor vid nyanställning eller vid byte av tjänst, med person som har mandat och kompetens till detta.
 • … bevaka att utlandsrekryterade underläkare med samma kompetens ska ha samma lön och villkor som läkare utbildade i Sverige.
 • … i samråd med NLF bevaka att det skall finnas tydliga lönekriterier, samt att de tillämpas, på samtliga kliniker samt för AT-läkare.

Gravida underläkare

Långsiktiga mål

 • … bevaka och informera gravida underläkare om deras rätt att på egen begäran befrias från jourtjänstgöring under graviditeten.

Arbetsmiljö

Långsiktiga mål

 • … aktivt arbeta för att förbättra arbetsmiljön och utbildningsklimatet för underläkare i länet, t.ex genom medverkan i samverkansgrupper.
 • … bevaka hur landstingets organisationsförändringar påverkar arbetsmiljön och arbetsvillkoren för underläkare i Norrbotten, t.ex genom att främja arbete med skyddsronder.
 • … verka för att arbetsgivaren genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete för AT-läkarna.
 • … verka för att underhålla existerande forum för information till och diskussion mellan underläkare i region Norrbotten angående arbetsmiljö och frågor som rör denna.
http://cheapsteroids.net/poslekursovaya-terapiya/gonadotropin/

кломед цена

steroidi palestra

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till korol har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga korol”-knappen på sidan.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

korol-tour.ru
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.