fbpx

SYLF Nordvästra Götaland (SYLF NVGL) är en lokalavdelning av Sveriges yngre läkares förening (SYLF), en yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund (SLF). SYLF NVGL organiserar underläkare (personer med läkarexamen som ej är färdiga specialister) inom NVGL:s (Nordvästra Götalands Läkarförening) upptagningsområde (Södra Bohusläns primärvård, Kungälvs sjukhus, Fyrbodals primärvård samt NU-sjukvården).

SYLF NVGL arbetar utifrån SYLF:s vision på ett lokalt plan

Bättre villkor för underläkaren – bättre vård för patienten

I den föränderliga vårdvärlden värnar SYLF underläkarnas villkor – för en modern sjukvård med trygga patienter professionellt omhändertagna av moderna läkare.

För att konkretisera strävan mot denna vision sätter SYLF NVGL:s årsmöte varje år upp övergripande och kortsiktiga mål inom olika områden. De aktuella målen är följande:

Övergripande mål 

SYLF ska vara känt för alla underläkare och tillvarata deras intressen
SYLF ska ge god service åt medlemmarna
SYLF ska vara en kunskapsproducerande organisation
SYLF ska ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande
SYLF ska verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv

För att arbeta med detta lokalt har vi ett antal övergripande mål som styr det långsiktiga arbetet inom följande områden, och ett antal kortsiktiga mål för frågor som vi avser att arbeta med just under det kommande verksamhetsåret. Det är årsmötet för SYLF NVGL som fastställer målen för styrelsens arbete under det kommande året. Eftersom vi ska arbeta utifrån SYLF:s centrala vision försöker vi anpassa vår verksamhetsplan efter SYLF:s nationella verksamhetsplan.

1. Arbetsmarknadsfrågor och rekrytering 

Långsiktiga mål 

att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på arbetsmarknaden

att SYLF NVGL verkar för att rekryteringen av underläkare sker på ett öppet och transparent sätt

Kortsiktiga mål 

att SYLF NVGL verkar för att anställning på ST-tjänst ska vara norm istället för vikariat som inledning på ST och att provanställning används vid prövobehov

2. Kommunikation och  medlemsinformation

Långsiktiga mål 

att SYLF NVGL bidrar till att underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor

att hemsidan, SYLF NVGL:s Facebooksida, NVGL:s nyhetsbrev och Moderna läkare ska vara de ledande informationskanalerna i fackliga frågor

att SYLF NVGL varje år arrangerar medlemsluncher på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus), Uddevalla sjukhus, Kungälvs sjukhus och inom primärvården

3. Lön och förhandlingsfrågor 

Långsiktiga mål 

att varje underläkare har en bra lön som sätts individuellt, motsvarande läkarens ansvar, kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten samt utvecklas bra över tid

att läkare under kombinerad specialiseringstjänstgöring (forskar-ST, ledarskaps-ST, tilläggs- eller grenspecialisering) efter fem års tjänstgöring erhåller lön i nivå med ”specialistlön”

att varje underläkare, med lönesättande chef och baserat på kända lönekriterier, vid nyanställning i direkt dialog förhandlar sin lön och sedan minst en gång per år har utvecklingssamtal och lönesamtal

att engagemang i utbildning av blivande kollegor ska värderas och att pedagogiska meriter och uppdrag ska stimulera löneutvecklingen för AT- och ST-läkare

att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid och ökat utrymme för administrativa uppgifter

att varje AT-läkare har en namngiven chef med arbetsgivaransvar som kan bedöma AT-läkarens kompetens och meriter samt har mandat att lönesätta AT-läkaren

Kortsiktiga mål 

att SYLF NVGL särskilt bevakar lönesättningen för examinerade läkare inom NU-sjukvården före påbörjad AT

4. Utbildnings- och forskningsfrågor 

Långsiktiga mål 

att AT och ST håller god kvalitet att rekryteringen av läkare till forskningen ökar

att alla läkares forskning som norm ska bedrivas inom ramen för en anställning

att SYLF NVGL verkar för att alla underläkare ska ha en namngiven handledare

att SYLF NVGL verkar för att handledning och instruktion av läkare och läkarstudenter bereds tid och värderas som en naturlig del av arbetet inom hälso- och sjukvården

att SYLF NVGL verkar för att examinerade underläkare innan AT likställs med AT-läkare vad gäller riktlinjer för undervisning, handledning och instruktion

att SYLF NVGL organiserar utdelning av pris för årets AT- och ST-handledare

Kortsiktiga mål

att SYLF NVGL följer upp situationen för olegitimerade underläkare innan AT avseende handledning och utbildning

att SYLF NVGL anordnar en middag för pristagarna för årets ST- och årets AT-handledare

5. Jämlikhetsfrågor 

Långsiktiga mål 

att SYLF NVGL aktivt ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter bland underläkare

Kortsiktiga mål 

att SYLF NVGL ska granska hur Västra Götalandsregionens riktlinjer för kränkande särbehandling efterlevs i NU-sjukvården på fokus på underläkares situation

att SYLF NVGL ska öka kunskapen bland underläkare om åtgärder vid kränkande särbehandling

6. SYLF NVGL:s organisation och samarbete med andra aktörer 

Långsiktiga mål 

att SYLF NVGL deltar i SYLF:s nationella arbete och finns närvarande i de sammanhang som finns för samverkan såsom nationella och regionala Representantskap

att SYLF NVGL är representerat i Nordvästra Götalands läkarförening och har ett gott samarbete att öka andelen underläkare som är anslutna till SYLF

Kortsiktiga mål 

att SYLF NVGL verkar för att det anordnas ett regionalt representantskap i Västra Götalandsregionen

att SYLF NVGL fortsätter att etablera former för samarbete vid behov med AT-råd och arbetsmiljögruppen att SYLF NVGL försöker återetablera en representation för underläkare på Kungälvs sjukhus

att SYLF NVGL följer upp att det ska finnas ett fungerande forum för samverkan i AT-frågor i NU-sjukvården

пептиды купить

летрозол купить киев

жиросжигатели купить киев

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till korol har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga korol”-knappen på sidan.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

korol-tour.ru
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.