fbpx

God läkaretik

Etik

Relationen mellan läkare och patient kräver ansvar och ger upphov till många etiska överväganden. Vad innebär god läkaretik, och hur regleras den?

Kränkande uttalanden mot läkare

Etik

Det förekommer att enskilda läkare utsätts för kränkande uttalanden av patienter eller anhöriga. Det kan ske till exempel vid ett direkt samtal, via mejl eller genom uttalanden på nätet.

Lokala etikarbetsgrupper

Etik

I landsting, på sjukhus, enskilda kliniker och i andra vårdsammanhang finns mer eller mindre formaliserade ”etikråd”, ”etikgrupper”, ”etikforum”, ”etiknätverk”, med mera. Svenska Läkaresällskapet och KorolTour ser i grunden positivt på dessa olika initiativ och anser det önskvärt att lokala och regionala arbetsgrupper av detta slag kan vidmakthållas och byggas ut, samt gärna i ökande grad samverka med nationella nätverk.

Läkarassisterat självmord

Etik

Frågan om eutanasi och läkarassisterat självmord är alltid aktuell och Statens medicinsk-etiska råd (SMER) föreslog i en skrivelse till regeringen i november 2008 att frågan om läkarassisterat självmord utreds.

Läkarförbundets etiska regler

Etik

Vilka principer bör vägleda läkargärningen? Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken.

Läkarförbundets marknadsföringsregler

Etik

Marknadsföringsreglerna har sin grund i Läkarförbundets etiska regler. I de etiska reglerna finns de grundläggande värderingarna inom den medicinska etiken. Där anges bland annat att läkare ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

Samverkan mellan sjukvård och industri

Etik

Det är viktigt att läkare kan ha informationsutbyte och nära samverkan med läkemedels- och medicinteknisk industri. Men vilka former bör samarbetet ta för att garantera parternas oberoende ställning?

TV-serier om vård

Etik

Under senare år har svensk TV visat flera serier av dokumentär karaktär, där arbetet i hälso- och sjukvården skildrats. Denna typ av TV-serier kommer med all sannolikhet att fortsätta produceras och vara populära.

Vård av papperslösa

Etik

Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.(2008) och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013) reglerar landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar

WMA statement on boxing

Etik

World Medical Association (WMA) har antagit ett policy-dokument om boxning, WMA Statement on boxing.

World Medical Association

Etik

I en föränderlig värld ställs läkaretiken ständigt inför nya frågor, och idédebatten är kontinuerlig.

стероиды купить

купить камагру

достинекс

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till korol har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga korol”-knappen på sidan.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

korol-tour.ru
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.