fbpx

Vad krävs för att bli studierektor?

Det krävs specialistkompetens och handledarutbildning för studierektorsuppdraget. Därtill kan eventuella lokala riktlinjer tillkomma. Vanligen är du överläkare och du har ett stort intresse och engagemang för utbildningsfrågor. Att vara studierektor är i de allra flesta fall ett deltidsuppdrag, ofta på 20-30 procent av heltid.

Studierektorsuppdraget

Studierektorsuppdraget kan se lite olika ut beroende på om det gäller en klinik, ett sjukhus, ett primärvårdsområde, ett helt landsting eller en region. Den övergripande studierektorn, som arbetar klinik- eller specialitetsöverskridande, samordnar ofta AT/ST-utbildningen i ett större område. Det är särskilt vanligt för ST-studierektorer. I många fall har man också en egen budget för uppdraget och därmed budgetansvar.

AT-studierektor

Studierektorer för AT-läkare arbetar ofta med detaljerad planering av AT tillsammans med den enskilde AT-läkaren, övergripande planering av hela verksamhetens AT- och introduktionsprogram samt stöd till AT-läkargruppen och handledarna.

ST-studierektor

I Socialstyrelsens föreskrift om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) anges att studierektorn för ST ska samordna den interna och externa utbildningen för ST-läkarna. Studierektorn bör vidare utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. I studierektorns arbetsuppgifter bör också ingå att utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna och ta del av de kontinuerliga bedömningar som handledaren och verksamhetschefen gör av ST-läkarens kompetensutveckling. När intyget om uppnådd specialistkompetens ska skrivas under vid en ansökan om specialistbevis, ska verksamhetschefen och den huvudansvarige handledaren samråda med studierektorn.

Detta innebär att en studierektor arbetar både på verksamhets-, grupp- och individnivå. Studierektorn leder vanligen handledarkollegiet, ger stöd till handledarna och ser till att de har nödvändiga förutsättningar till en god handledning. Studierektorn är ofta den som ser till att ST-utbildningen genomförs i linje med gällande regelverk och målbeskrivningar. Studierektorn ger stöd till ST-läkargruppen samt stödjer enskilda ST-läkare vid behov. Det är vanligt att det är ST-studierektorn som upprättar ST-kontrakt i samarbete med verksamhetschef och handledare och står för den långsiktiga planeringen tillsammans med ST-läkare och handledare. Vidare initierar ofta studierektorn SPUR-inspektioner och har tät kontakt med de enheter där sidotjänstgöring sker bland annat avseende övergripande planering och kvalitetssäkring.

купить примоболан

https://steroidsshop-ua.com

каберголин

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till korol har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga korol”-knappen på sidan.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

korol-tour.ru
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.